Intresseanmälan förvaltning / fastighetsskötsel

         Kontaktperson:
 
         (Måste anges)
Anmälan gäller:
         E-postadress:
         Telefon (dagtid):
 
         (Måste anges)
 
         Fastighet/Brf:  
         Ge en kortfattad 
         felbeskrivning alt.
         åtgärdsönskemål:

 
        (Måste vara ifyllt)

 

     
 

Fyll i och skicka in - Vi kontaktar dig/er inom kort!

 
     

                                         

     EFS AB är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ledningssystemet FR2000. Vi innehar även "AAA" (högsta kreditvärdighet).

Teknisk förvaltning

Om intresseanmälan

Fyll i alla uppgifter. Beskriv kortfattat vad du/ni önskas få hjälp med.

Klicka sedan på "Sänd an-mälan". Om din anmälan sänds korrekt så visas en sida som meddelar detta.

Din anmälan skickas direkt
till EFS kontor.

Vi kontaktar er på angivet
telefonnummer inom kort
för vidare resonemang.
Vi bokar då även tidpunkt
för eventuellt samman-träffande på plats, antingen hos er eller hos oss i våra
lokaler.

Tack för ert intresse av EFS
tjänster inom fastighet,
skötsel och drift!

           Christer Björnsson
           Mikael Jonsson

(C) EFS AB 2003 - 2014