Komplett teknisk förvaltning och fastighetsskötsel med egen jour inom hela nordvästra Stockholm. Vi erbjuder allt från totallösningar till delentreprenader åt i första hand bostadsrättsföreningar som är vår specialité. Vi ombesörjer även kommersiella- och industrifastigheters drift och underhåll. EFS sköter i dag ett 40-tal uppdragsgivare. Vårt motto är “Personlig fastighetsskötsel”, vilket också är synonymt med vår erkänt höga servicenivå samt ett engagemang och en flexibilitet utöver det vanliga. 
Teknisk förvaltning    Fastighetsskötsel    Drift    Jour    Service    Snöröjning    Grönytor    Utemiljö    Entreprenader
El & Fastighetsservice AB  (EFS AB)  -  Vasavägen 104, 177 52 Järfälla   -  Saldovägen 5, 177 62 Järfälla  -  Tel. 08 - 580 119 50   -  info@efsab.se
(C) 2002 - 2016 EFS AB
   ●  Sänd enkelt och snabbt in en felanmälan direkt här via vår hemsida.    ●  Ring EFS Kundtjänst på  08 - 580 119 50 för personlig service.    ●  Kontakta våra fastighetstekniker direkt på anvisade telefonnummer.    ●  Besök områdeskontoret inom föreningarna (där sådant finns).    ●  Jourbil: Endast för akuta fel utom ordinarie tid 070 - 839 14 79.
Du når alla resurser på fältet via vår kundtjänst. Telefonnumret är 08 - 580 119 50 (vxl) och kund- tjänsten är  bemannad alla vardagar mellan kl 08.00 - 16.00. Felanmälningar når servicebilarna inom 3 min.
Hos oss finner du flera vägar att felanmäla. Vi har i dag elektronisk överföring av felanmälan från webb och kundtjänst direkt till teknikernas PDA-enheter. Om felanmälan görs före kl 12 på vardagar blir du i allmänhet kontaktad av tekniker samma dag.
Vi utför allt inom teknisk förvaltning och underhåll. Via ett stort antal servicebilar på fältet, och elek- tronisk överföring av felanmälan blir det en effektiv återkoppling och alla anmälda fel åtgärdas snabbt av våra kunniga fastighetstekniker.
Vår kundtjänst Enkel kontakt Förvaltning & Drift Aktuella notiser i korthet
Inloggning för EFS fastighetspersonal
A A A
Högsta kreditvärdighet
Kvalitets- och miljöcertifierat Järfälla-företag med 26 år i branschen
El & Fastighetsservice AB FASTIGHETSFÖRVALTNING
Stödjer ekonomiskt utsatta barn & familjer
Eftersök av försvunna personer
Ungdomsinfo mot narkotika
EFS AB är stolt sponsor till:
Senast uppdateraterat 2016-10-16
Kvalitets- & miljö- godkänt företag
och
Tak- och brandskyddskontroll Just nu pågår den årliga taktillsynen som vi gör hos många av våra upp- dragsgivare. Paralellt med detta kontrolleras alla system för rökluckor och brandspjäll samt att systemen provkörs i den schemalagda årskontrollen. Underhållsplanerna Revideringsarbetena är i full gång, och vi har haft en stor efterfrågan på att uprätta nya underhållsplaner åt flertalet bostadsrättsföreningar.